HOME
      SPORTKEUKEN
  CURSUS
BEDRIJVEN
 INFO
   REFERENTIES
      NIEUWS / MEDIA
            CONTACT 

Werkwijze

Informatie voor u als cliënt van de diëtist

Verwijzing
De diëtist is direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraar uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. De NVD adviseert u om uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt. Indien dit niet het geval is, raadden wij u aan om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen.

Hoe betaald u uw zorg?

Sportkeuken stuurt de facturen via Evry Factoring http://www.evryfactoring.nl  door naar uw zorgverzekeraar. Op het moment dat de consulten niet meer worden vergoed door uw zorgverzekeraar stuurt Evry Factoring de facturen naar u door via e-mail.

Verschil tussen diëtist en gewichtsconsulent
De behandeling die u bij een diëtist krijgt is van een andere aard dan bij de gewichtsconsulent. Een belangrijk verschil  is dat een diëtist is opgeleid om alle aandoeningen die met voeding te maken hebben, te behandelen. Voor veel mensen die te zwaar zijn is dit van belang. Een diëtist heeft  de vierjarige HBO-opleiding voeding & diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist. Sportkeuken voldoet aan deze eisen.

Een gewichtsconsulent is alleen opgeleid om mensen met gewichtsproblemen te adviseren en te begeleiden. Dit betreft mensen met matig overgewicht met een bmi van 25 tot 30 waarbij geen comorbiditeit aanwezig is.

Overzicht per zorgverzekering contract met Sportkeuken:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/sportkeuken


Bron:http://www.nvdietist.nl/content.asp?kid=10626480

LET OP! U BENT ZELF GEHEEL AANSPRAKELIJK OM TE CHECKEN WAT UW ZORGVERZEKERAAR VOOR U VERGOEDT.


Uiteraard kunt u ook op eigen kosten terecht voor begeleiding bij Sportkeuken.

Consult 1:  € 65,00
Consult 2:  € 48,75 
Vanaf 3e consult:  € 32,50

Sportadvies: 2 consulten met persoonlijk sport voedingsadvies € 195,00

Afspraak maken
Om een afspraak te maken kunt u het contactformulier op deze site invullen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 06-29006641, of een E-mail sturen naar info@sportkeuken.com. Afspraken zijn mogelijk gedurende de hele week op diverse tijden.